Prva Godišnja skupština UDSU-a održana je 16.lipnja 2021.

Prva Godišnja skupština UDSU-a održana je 16.lipnja 2021. preko platforme Zoom. Usvojili smo financijski plan, plan rada Udruge i odabrali nove članove Upravnog odbora. Oformili smo i radnu skupinu korepetitora i umjetničkih suradnika klavirista! Više o tome pročitajte u izvješću.

Leave a Reply