Članovi

Članom može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, stranac, domaća ili strana pravna osoba.

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Društva podnosi pristupnicu Upravnom odboru Društva putem mrežnih stranica Društva.

Upravni odbor Društva će odobriti pristup novog člana Društvu u roku od 7 dana od dana podnošenje pristupnice za prijem u članstvo Društva.

Članom Društva se postaje danom uplate članarine.

Društvo Statutom utvrđuje kategorije članstva.

Članstvo može biti redovno i počasno.

Redovnim član može postati član koji se zalaže za ostvarivanje ciljeva definiranih ovim Statutom, značajno doprinosi ili može doprinijeti radu i ugledu Društva, sudjeluje u aktivnostima i promiče ciljeve i aktivnosti Društva.

Uvjet i način učlanjivanja za redovne članove je upisnica u Društvo i plaćanje godišnje članarine.

Počasnim članom može postati član koji je svojim postignućima, značajem i rezultatima značajno doprinio radu i ugledu Društva te ostvarenju ciljeva definiranih ovim Statutom.

Prijedlog za počasno članstvo može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje pet redovnih članova Skupštine.

Uz prijedlog obavezno se dostavlja i obrazloženje.

Odluku o počasnom članstvu donosi Upravni odbor.

SATS / State-of-the-art Teachers Society